Vill Du veta vad det innebär att vara med i någon av GfK's paneler?
Får man någon ersättning för sitt deltagande?
Ja, vid deltagande i löpande undersökningar erhåller hushållet eller individen poäng baserat på den tid man är med och på den omfattning som undersökningen har. Om Du får erbjudande om att deltaga i sporadiska undersökningar informerar GfK Dig vad Du erhåller i poäng i samband med att Du får frågeformuläret. Det finns en premiekatalog där Du kan se vilka artiklar Du kan samla till. Ju längre Du deltager desto finare och dyrare artiklar. Det kan variera från ljuslyktor till Inspelninigsbar DVD-spelare eller från en Stavmixer till en LCD-TV.

Vill du titta i premiekatalogen kan du göra det genom att klicka på länken nedan.
Premiekatalog (9 MB)
Vad sker med de inköp som hushållen skickar till GfK?
All den information som GfK får av hushållen behandlas strikt konfidentiellt enligt de krav som Statens Datainspektion ställer på GfK´s verksamhet. Hushållen kommer alltid att vara anonyma på så sätt att dess rapporter överförs till ett datamedium och blir sammanslagna med alla andra besvarande. På så sätt kan inga av GfK's uppdragsgivare någonsin se vad ett enskilt hushåll har svarat.